اخبار ورزشی » نیویورک تایمز:”لوپتگی تنها مقصر نیست”