اخبار ورزشی » مصدومیت شدید هافبک مد نظر رئال به علت شکستگی از ناحیه ران