اخبار ورزشی » ساری:”هازارد گاهی در تمرینات بی حوصله می شود!”