اخبار ورزشی » تصاویر/ بازیکنان رئال در کنار اقوام و سگ هایشان