اخبار ورزشی » بهبود آمار پدیده نروژی رئال در تیم جدیدش