اخبار ورزشی » براهیم دیاز:”بزرگترین پوستر اتاقم متعلق به راموس است”